Dugogodišnja tradicija i iskustvo uz stručni kadar, omogućuje nam u tiskari GRAFOEXPRESS Rijeka preuzimanje odgovornosti za svaku naruđbu u procesu grafičke proizvodnje, od pripreme preko tiska do dorade i brze isporuke.

Raspolažemo stručnim osobljem, strojevima i računalima koji nam osiguravaju grafički proizvodni proces, grafičku pripremu, grafički dizajn, offset tisak, doradu i isporuku roba i usluga.