Knjigotisak je starija tehnologija tiskanja sa olovnim slovima, klišejima i sl., koju je zamjenio offsetni i digitalni tisak

 

U tiskari Grafoexpress Rijeka knjigotiskarski stroj HEIDELBERG koristimo za:
– numeriranje (blokova, karata, dnevnika, bonova i dr.),

– perforiranje (blokova, karata, kupona i dr.)

– štancanje (manjih kutija, naljepnica i dr.)

– biganje (manjih kutija, pozivnica, čestitki, korica za knjige i dr.)

– izradu suhog žiga na (tiskanicama,posjetnicama,pozivnicama i dr.)