U našoj 41 godišnjoj obiteljsko – tiskarskoj tradiciji surađivali smo ili surađujemo sa  slijedećim kupcima:

GRAD RIJEKA, ZANATOPREMA, OPI, ADRIAKOP, RAD, BRODOOPREMA, ZIDAR KOČEVJE,  JADRAN, PRIMORJE, KVARNER, KONSTRUKTOR, MONTER, INSTALATER, FINOMEHANIKA, ELEKTROMEHANIKA, ELEKTROLUX, INDUSTROOPREMA,  DERMA, DELTA,  JUGOLINIJA, TRANSJUG, TORPEDO, VULKAN, RIKARD BENČIĆ, KOKSARA, TERMOELEKTRANA,  BRODOMATERIJAL, BRODOKOMERC,  NAPRIJED, POLJOPROMET,  SLADIS, SLAVICA, RUT, TVORNICA PAPIRA, MLADOST,  OZEHA, DUHAN,  NOLIT, MLADINSKA KNJIGA, MOZAIK, VITAGRAF, RIJEKA KINO, BELVEDER,  ASTRA,  CRESANKA, CREPSA, GAVZA,  JADRAN HOTELI, HOTEL BONAVIJA,  HOTELI HALUDOVO, V. LENAC RESTORANI,  RIJEČKA BANKA, RIADRIA BANKA, IPG ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA,  TVORNICA KONOPA, JUGOKONTROLA, JUGOINSPEKT, ARHITEKTING, ADRIA-PROJEKT, TEH-PROJEKT, RIJEKAPROJEKT, PTT,  ISKRA ELEKTRONIKA, JADRANKOLOR, PARKET-PLASTIKA, STAKLO-PLASTIKA,  LA FAMIGLIA, ALTIUS,  RIPELLE, VVS, RIJEKAVOĆE, SELEKCIJA, MOBY DICK,  CVJEĆARSTVO, INA MLAKA, JADROLINIJA, LOŠINJSKA PLOVIDBA, CEN ADRIA,  JPS, ESA, HARTERA,  OLING, TEHNOMARKET, ELEKTROPRIMORJE, ELEKTROMATERIJAL,  CONTROL ENGINERING, JANAF, A.K. ŠOP,  ADRIA P.A., A.K. LUČIĆ,  KRAŠ, RIJEKATEKSTIL,  GHETALDUS, N. NOVINE, ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, LJEKARNA JADRAN, MELISA, VETERINARSKA STANICA,  MABIK, IKAR, ADRIAINSPEKT, KUKURIKU, BEVANDA,  EKO ENERGO, DND-INTERTEL, FEALSO, DKM-KUKOVIČ, CONCORD,  AFAJA, TERI-KROTEK, MIX COMMERCE, EUROKERAMIKA, BROSS, METALOBRADA, IVAS, ELEKTROUNIVERZAL,  SINGO, JAMI OPREMA, VAL, SJEMENARNA RI, LUNA COMMERCE, TK KVARNER, JADRAN-IMPEX,  ISTRA TRADING,   K.V. LIBURNIJA, ALU OPATIJA, KOMUNALAC, ACY OPATIJA, YOLLI TOURS, PARAGVAJ TOURS,  DISCO MIMI, DISCO MILDE SORTE, DISCO STEREO, DISCO 72,  BOLNICA LOVRAN, AUTOKAMP MEDVEJA, AUTOKAMP BAŠKA,  MONTANA TOURS, EUCRO, BRODOGRADILIŠTE CRES, VIKTOR LENAC,  3.MAJ,  TRANSADRIA,   ILINDEN, PREPOROD, MADRA, INMES, PANGOS, RIO,  OPTIMA, ISTRAVINO, TANTRA, ABISAL,  IVAD, ADRIA-PROMET,  RADNIK, PIK-RIJEKA, MLJEKARA, RIJEČINA, PEKARSTVO, DEZINSEKCIJA,  VATROGASNA STANICA, STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED,  ČISTOĆA,  CROATIA AGENT, CROATIA OSIGURANJE,  FOTO KLUB RI, VELETRŽNICA RIBE, ZELENO I PLAVO,  GUMISERVIS, UDRUGA TRGOVACA, FRLAN, TANTRA, PRESTIGE, GRABAR, RIJEKA BUSINES, SUŠAČKA GIMNAZIJA, O.Š. ZAMET, O.Š. TURNIĆ, O.Š. NIKOLA TESLA, O.Š. LOVRAN, O.Š. PODMURVICE, O.Š. KOZALA, O.Š. KLANA, O.Š. MATULJI,  OPĆINA MATULJI, AUTOTROLEJ, LUČKA KAPETANIJA, MUP,  ŽUPANIJSKI SUD, VOJSKA RH, MATICA UMIROVLJENIKA  PGŽ, UMIROVLJENICI RIJEKA, KATASTAR, RADIO TRSAT, KVARNER MREŽA,  UDRUŽENJE OBRTNIKA RIJEKA, OBRTNIČKA KOMORA PGŽ, OBRTNIČKE RADNJE, MJESNI ODBORI, POLITIČKE STRANKE, SPORTSKA DRUŠTVA, ODVJETNIČKA DRUŠTVA, LIJEČNIČKA DRUŠTVA,  KULTURNA DRUŠTVA, TRGOVAČKA DRUŠTVA, UDRUGA BRANITELJA, VOLONTERSKA DRUŠTVA,  SANJIN FRLAN, ELFRIDA MAHULJA, VALERIO ORLIĆ, EUGEN ŠETA, Z.VELČIĆ i mnogi drugi….