U tiskari Grafoexpress Rijeka uvezujemo:

– knjige,
– blokove,
– kataloge
– kalendare,
– stolne mape.
– diplomske radnje, doktorski i magistarski rad.

Uvezivanje je postupak sjedinjavanja araka u cjelinu, koji može biti:
– ljepljeni ( tvrdi i meki ),
– klamani,
– spiralni,
– šivani,
– uvez letvicom.